Trong số tất cả các vô số côn trùng, động vật gặm nhấm, sinh vật và sâu bệnh khác thì việc gây xáo trộn và khó chịu ở khắp mọi nơi, thì không loài nào nguy hiểm hơn mối. Chỉ có mối có thể phá hủy một ngôi nhà chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Các công trình do mối phá hủy thầm lặng trong năm năm. Đến khi chủ nhà biết thì đã quá muộn. Ngôi nhà của bạn là tài sản lớn nhất của bạn. Vì vậy, việc cần thiết để bảo vệ nhà của bạn là phải phòng chống mối.


Dò tìm mối: thông qua các dấu hiệu của chúng

670px-Get-Rid-of-Termites-Step-2-Version-2

Xác định loại mối: Mối gỗ khô hay mối gỗ ẩm (thường ở dưới lòng đất)

Diệt mối:

670px-Get-Rid-of-Termites-Step-3-Version-2

Làm bẫy bằng bìa các tông

670px-Get-Rid-of-Termites-Step-4-Version-2

Sử dụng côn trùng để diệt mối

670px-Get-Rid-of-Termites-Step-5-Version-2

Phơi nắng vật dùng gỗ

670px-Get-Rid-of-Termites-Step-6

Diệt mối bằng làm lạnh chúng (phương pháp đóng băng)

Sử dụng hóa chất diệt mối

670px-Get-Rid-of-Termites-Step-7

Axit boric

670px-Get-Rid-of-Termites-Step-8

670px-Get-Rid-of-Termites-Step-9

Sử dụng sóng siêu âm

670px-Get-Rid-of-Termites-Step-10

THÔNG TÍN PEST CONTROL

 

Từ khóa: , ,