Thông thường thức ăn của mối gồm gỗ, thân cây tươi, giấy… và nấm do chính mối tạo ra.
Thông thường thức ăn của mối gồm gỗ, thân cây tươi, giấy… và nấm do chính mối tạo ra.

Tuy nhiên, các nghiên cứu cũng đã cho thấy, xác chết cũng như vỏ lột xác của mối, thậm chí là trứng và cả mối non trong tổ cũng được mối dùng làm thức ăn bổ sung khi nguồn thức ăn chính không đầy đủ.

Ví dụ, vào thời gian đầu (khi mới thành lập tổ), mối chúa và mối vua còn ăn một số trứng do chính chúng đẻ ra để bảo tồn sự sống trong khi chưa có mối thợ (mối thợ làm nhiệm vụ tìm kiếm thức ăn). Không chỉ có vậy, một số loài mối còn thích ăn thịt xác chết các động vật có vú, chim, bò sát…

Theo PGS.TS Nguyễn Đức Khảm – Kiến thức
THÔNG TÍN PEST CONTROL

 

Từ khóa: , , ,