Một công ty diệt mối chuyên nghiệp thường là công ty nổi tiếng về lĩnh vực nào đó. Trong lĩnh vực kiểm soát mối mọt côn trùng thì công ty đó phải có dịch vụ tốt nhất và cách chăm sóc khách hàng tốt nhất.
Thông thường các công ty này sẽ là những thành viên của Hiệp hội kiểm soát dịch hại quốc gia. Đã là thành viên của hiệp hội thì bạn hoàn toàn yên tâm và cũng dễ dàng kiểm tra tất cả các thông tin về họ nhưng ngày thành lập, năng lực, dịch vụ , sản phẩm, dự án thực hiện, bề dày kinh nghiệm…

công ty diệt mối

Đi sâu thêm vấn đề chuyên môn. Khi bạn đã tìm hiểu thông tin và tìm ra một công ty để ký hợp đồng thì điều quan trọng là bạn yêu cầu họ đưa ra kế hoạch công việc để xử lý mối mọt. Yêu cầu thông tin bằng văn bản về thủ tục xử lý hóa chất, vị trí trạm mồi, sửa chữa các công trình bằng gỗ, giấy bảo hành, và các bản sao của nhãn thuốc diệt mối.
So sánh hồ sơ dự thầu trước khi quyết định. Hỏi về bảo hiểm trách nhiệm.
Theo dõi kiểm tra nên được bao gồm trong bất kỳ phương pháp điều trị của mối. Kiểm tra định kỳ hàng năm hoặc nửa năm để xem mối có quay trở lại
Hãy lựa chọn Công ty diệt mối Thông Tín

 

Từ khóa: , , , ,