Bình phun diệt mối Premise Foam Termiticide là bình phun sử dụng ngay vì có sẵn thuốc diệt côn mối imidacloprid. Bình chuyên dùng để phun diệt mối đất và gỗ. Có 2 vòi phun 1/8 inch.
binh phun diet moi
Thông số kỹ thuật:
Hóa chất sử dụng: Imidacloprid 0.05%
Dùng để: diet moi
Điểm sử dụng: Bề mặt tường, bề mặt gỗ, gầm, kho
Pet safe: Yes, when used as directed
Yield: One 18 oz. can treats 1,000 cubic inches
NOT FOR SALE TO: NY, SC, CT
Manufactured By: Bayer

CÔNG TY DIỆT MỐI THÔNG TÍN – BÁN BÌNH PHUN DIỆT MỐI

 

Từ khóa: , ,